זכיינות

רשת ווק ריפבליק מציעה הזדמנות חדשה לזכיינות מקומית ובינלאומית יחד עם התרחבות וגדילת המותג.

השלב הראשון קריאה אודות הרשת, ערכי המותג והקונספט ואז פשוט למלא
את הטופס המקוון ואנחנו נחזור אליכם.

פרטים אישיים

תאריך לידה*

כתובת מגורים קבועה

היסטוריה אישית

ניסיון תעסוקתי

פרופיל עניין

מידע פיננסי

ידוע לי שהגשת בקשה זו אינה מחייבת אותי או את ווק ריפבליק בשום אופן, אין פירושה שיש קשר משפטי או מסחרי בינינו.בנוסף מוסכם עלי כי לווק ריפבליק יש את הזכות הבלעדית לאשר או לדחות את הבקשה מכל סיבה שהיא, ובמקרה בו תסרב לבקשה לווק ריפבליק לא תהיה שום אחריות או מחויבות מתמשכת כלפי. אני מאשר כי המידע הכלול בבקשה זו מדויק ומלא. אני מאשר לווק ריפבליק, או לנציגיה, לחקור את הרקע שלי בכל הנוגע לכישורים שלי ולאמת את כל הנתונים שהוגשו. כמו כן, לקבל כל מידע אחר על היסטוריית האשראי שלי כפי שהיא רואה לנכון לצורך הערכה והתאמה שלי כזכיין פוטנציאלי של ווק ריפבליק.

*חובה לענות על השאלה
*הטופס מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד